Podrobnosti záznamu

Název
    Nové fytopalontologické nálezy v permu boskovické pánve u Veverské Bítýšky
Další názvy
    A new palaeobotanical research in the Permian of the Boskovice Basin near Veverská Bítýška
Autor
    Gilíková, Helena
    Hrdličková, Kristýna
    Šimůnek, Zbyněk
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 19, č. 1-2
Strany
    4
Rok
    2012
Výraz tezauru
    Boskovice Basin, Permian, Padochov Formation, Veverská Bítýška Formation, flora
Klíčové slovo
    Bítýšky
    Boskovické
    Fytopalontologické
    Nálezy
    Nové
    Pánve
    Permu
    Veverské
Abstrakt (česky)
   Dvě nové paleobotanické lokality sv. od Veverských Knínic a jedna lokalita v severní části Veverské Bítýšky byly objeveny během geologického mapování v boskovické pánvi. Nejhojnější flóra pochází z lokalit u Veverských Knínic. Jehličnany dominují ve floristickém společenstvu. Kapraďosemenné rostliny jsou také relativně četné, zatímco kapradiny a přesličky jsou vzácné. Lokality jsou zařazovány do padochovského souvrství, říčanského obzoru permského (rotliegendského, asselského) stáří. Následující veverskobítýšské souvrství patří stále asselu. Toto souvrství obsahuje chudčický obzor, ktreý poskytl u Veverské Bítýšky velmi chudou flóru s přítomností jehličnanů. Perm je období se zvyšující se aridizací na Moravě. Pouze fosiliferní obzory reprezentují období s vyšší humiditou, ale klima bylo spíše sezónní, protože typické hygrofilní rostliny chybí v tomto společenstvu, na druhé straně xerofytní rostliny, jako jehličnany, zde dominují.
Abstrakt (anglicky)
   A new palaeobotanical research in the Permian of the Boskovice Basin near Veverská Bítýška
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014