Podrobnosti záznamu

Název
    Nové geovědní informační služby - portál SGS a portál rizikových geofaktorů
Další názvy
    New geoscientific information services - Portal of the State geological survey and Portal of geohazards
Autor
    Moravcová, Olga
    Tomas, Robert
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník Konference ISSS 2. - 3. 4. 2007 Hradec Králové
Strany
    3
Poznámky
    Akce: 2007/04/02 ; Hradec Králové
Výraz tezauru
    geohazards, web information services, geoscientific data, geological maps
Klíčové slovo
    Geofaktorů
    Geovědní
    Informační
    Nové
    Portál
    Rizikových
    SGS
    Služby
Abstrakt (česky)
   ČGS řeší od roku 2005 dva projekty financované z prostředků OG MŽP, v rámci kterých jsou vytvářeny nové geovědní informační služby - portál SGS a portál rizikových geofaktorů. Portál SGS virtuálně propojuje datové zdroje ČGS a ČGS-Geofondu, nabízí především možnost práce současně s daty archivů obou institucí (služba GeoARCHIV) a s digitální geologickou mapou GEOČR50 a s vrtnou databází (služba GeoInfo) pomocí nové, uživatelsky vstřícné lokalizační aplikace. Portál geohazardů bude integrovat informace o rizikovych geofaktorech. Hlavní informační službou tohoto portálu je automatický reportingový systém GeoREPORTY, který poskytuje věřejnosti strukturované zprávy o zvoleném území.
Abstrakt (anglicky)
   New geoscientific information services - Portal of the State geological survey and Portal of geohazards
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014