Podrobnosti záznamu

Název
    Nové ichnofosilie z fluviálních svrchnokarbonských sedimentů vnitrosudetské pánve
Autor
    Libertín, M.
    Mikuláš, Radek
    Turek, V.
Konference
    Paleontologický seminář (6. : 14.09.2005-15.09.2005 : Olomouc, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    6. paleontologický seminář - Sborník příspěvků
Strany
    s. 59-60
Poznámky
    Projekt: KSK3012103, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: New ichnofossils from the fluviatile Upper Carboniferous sediments of the Intrasudetic Basin (Czech Republic)
    Rozsah: 2 s.
Předmětová kategorie
    Carboniferous
    Cochlichnus
    fluviatile
    trace fossils
Klíčové slovo
    Fluviálních
    Ichnofosilie
    Nové
    Pánve
    Sedimentů
    Svrchnokarbonských
    Vnitrosudetské
Abstrakt (česky)
   V sedimentologicky specifické sekvenci prachovců a jemnozrnných pískovců, ukončené lavicovitými polohami slepenců (celkem zhruba 6 m, bylo zjištěno bohaté ichnospolečenstvo s dominantním ichnoroddem Cochlichnus. Zvláštností této polohy je, že obsahuje in situ velmi dobře zachovalé vertikálně stojící kmeny stromových plavuní Lepidodendron a kmínků stromovitých přesliček Calamites. Jejich zachování dokazuje zcela jednoznačně vysokou rychlost usazení sekvence s ichnofosiliemi odhadovanou nanejvýš na časový úsek několika let. Vrstevní sled v nadloží sloje je interpretován jako sedimentární výplň občasných koryt zaplavovaných při vysoké hladině vody.
Abstrakt (anglicky)
   A Cochlichnus - dominated ichnoassemblage was found in the "petrified forest" (Lepidodendron etc.), documenting very short colonisation windows for the tracemaker. Thus, isect larvae are the most probably makers of the dominant ichnogenus.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012