Podrobnosti záznamu

Název
    Nové ichnofosilie z fluviálních svrchnokarbonských sedimentů vnitrosudetské pánve
Další názvy
    New ichnofossils from the fluvial sediments of the Intrasudetic Basin
Autor
    Libertín, Milan
    Mikuláš, Radek
    Turek, Vojtěch
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    6. paleontologický seminář. Sborník příspěvků
Strany
    2
Poznámky
    Akce: 2005 ; Univerzita Palackého, Olomouc.
Výraz tezauru
    Bohemia
    Intrasudetic Basin
    Invertebrate
    trace fossils
    Upper Carboniferous
Klíčové slovo
    Fluviálních
    Ichnofosilie
    Nové
    Pánve
    Sedimentů
    Svrchnokarbonských
    Vnitrosudetské
Abstrakt (česky)
   Ve svrchnokarbonských lampertických vrstevách (žacléřské souvrství, stupeň dunctman) bylo objeveno značně diverzifikované společenstvo stop bezobratlých, charakterizované dominantním ichnorodem Cochlichnus. Protože tělesně zachované fosilie živočichů jsou zde mimořádně vzácné, podávají identifikované ichnofosilie hodnotné informace o živočišném společenstvu obývajícím údolní nivu.
Abstrakt (anglicky)
   Considerably diversified community of invertebrate ichnofossils characterised by dominating ichnogenus Cochlichnus, has been discovered in Upper Carboniferous Lampertice Beds (Žacléř Formation, Dunctman Stage). Due to extreme rarity of animal body fossils, identified ichnofossils give valuable information about animal community of flood plain.
Přispěvatel
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012