Podrobnosti záznamu

Název
    Nové ichnospolečenstvo z polyteichové facie bohdaleckého souvrství (svrchní ordovik Barrandienu)
Autor
    Mikuláš, Radek
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    Roč. 2002, -
Strany
    s. 128-129
Rok
    2003
Poznámky
    Jednotlivé svazky mají ISBN. ISBN tohoto svazku: 80-7075-610-1
    Překlad názvu: A new ichnoassemblage from the Polyteichus Facies of the Bohdalec Formation (Upper Ordovician, Barrandian area, Czech Republic)
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    Czech Republic
    Ichnofossils
    Ordovician
Klíčové slovo
    Barrandienu
    Bohdaleckého
    Facie
    Ichnospolečenstvo
    Nové
    Ordovik
    Polyteichové
    Souvrství
    Svrchní
Abstrakt (česky)
   Nové ichnospolečenstvo, ve kterém je dominujícím prvkem Nereites missouriensis, Asteriacites lumbricalis a stopy, jejichž předpokládanými původci jsou trilobiti, bylo nalezeno v r. 2001 na "klasické" lokalitě Praha-Krč, ulice. Intenzivní tektonické postižení hornin neumožnilo rekonstruovat detailněji vrstevní sled; zřejmá je však přítomnost několika dílčích subfacií polyteichové facie. Při novém průzkumu lokality bylo zjištěno, že rekultivace silničního zářezu odstranila větší část odkryvu s výjimkou drobných výchozů a sutí , na nichž bylo nalezeno ichnospolečenstvo odlišitelné od předchozích hojným výskytem Nereites missouriensis. Nález ichnospolečenstva s dominujícím Nereites missouriensis je dílčím upřesněním znalostí o aktivitách benthické fauny polyteichové facie. Detailní rekonstrukce distribuce ichnospolečenstev v polyteichové facii není zatím možná a s ohledem na nutnost využívat ke studiu pouze příležitostné odkryvy jde o úkol dlouhodobý.
Abstrakt (anglicky)
   The Upper Ordovician (Uppermost Berounian) strata in Prague (Barrandian area, Czech Republic) yielded a new ichnoassemblage, dominated by Nereites missouriensis, Asteriacites lumbricalis and traces attributable to trilobites. The Uppermost Berounian is represented in the Barrandian area mostly by grey clayey shales having a poor ichnoassemblage (Chondrites, Palaeophycus, Planolites, Tomaculum). However, the coarser-grained Polyteichus Facies, being mostly interpreted as the effect of intrabasinal rising zones, has several distinctive ichnoassemblage traces of variable density and diversity. Understanding them might help to decipher the still questionable tectonic constrains of the Polyteichus Facies.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012