Podrobnosti záznamu

Název
    Nové ložisko pórovinových a žárovzdorných jílovců na Lounsku
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Jelen, Adolf Malecha
Autor
    Jelen, Jiří
    Malecha, Adolf
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 32, č. 1
Strany
    s. 5-9
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    cenoman
    jíl žáruvzdorný
    jíly pórovinové
    kategorie zásob
    profil vrtný
    sedimentace
    žáruvzdornost
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Louny
Klíčové slovo
    Jílovců
    Lounsku
    Ložisko
    Nové
    Pórovinových
    žárovzdorných
Abstrakt (česky)
   Lounská křídová oblast byla od konce minulého století známá těžbou pórovinových a žáruvzdorných jílovců vázaných na perucké vrstvy cenomanu na řadě větších ložisek i drobných výskytů. V r.1987 byl proveden výzkum ložisek cenomanských jílovců j. od Loun. Provedenými 11 vrty se podařilo zajistit značné prognózní zásoby pórovinových a žáruvzdorných jílovců v peruckých vrstvách. Podloží křídového útvaru tvoří sedimenty permokarbonu, které mají převážně pelitický vývoj. Na ně nasedají svrchnokřídové sedimenty, které většinou začínají sladkovodním cenomanem. Přítomnost jílových poloh v peruckých vrstvách cenomanu je výsledkem tektonického a paleogeografického vývoje prostoru, v němž cenomanská sedimentace probíhala.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012