Podrobnosti záznamu

Název
    Nové lokality mafických pyroklastik severního okraje permského levínského vulkanického pole (spodní rotliegend) podkrkonošské pánve
Další názvy
    New localities of mafic pyroclastics from the north margin of the Permian Levín Volcanic Field (Lower Rotliegend) of the Krkonoše Piedmont Basin.
Autor
    Rapprich, Vladislav
    Stárková, Marcela
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2013
Výraz tezauru
    Permian, monogenetic volcanism, mafic pyroclastics, Strombolian eruption, phreatomagmatic eruption, Hawaiian eruption, Krkonoše Piedmont Basin
Klíčové slovo
    Levínského
    Lokality
    Mafických
    Nové
    Okraje
    Pánve
    Permského
    Podkrkonošské
    Pole
    Pyroklastik
    Rotliegend
    Severního
    Spodní
    Vulkanického
Abstrakt (česky)
   Převážnou část levínského vulkanického pole tvoří lávy a ložní žíly (=sily; Stárková et al. 2011) střídající se místy s uloženinami pyroklastik. Jeho s. a ssv. okraj však tvoří převaha drobných výskytů pyroklastických uloženin. Z fragmentace, textury i struktury těchto lapillových tufů (lapilli tuffs) a lapilovců (lapilli-stones) vyplývá přiřazení pyroklastik k freatomagmatickým a strombolským erupcím bazických magmat. Vzhledem k roztroušenosti výskytů se dá uvažovat o lokálních centrech permských freatomagmatických i strombolských erupcí bazických magmat v okolí Roztok u Jilemnice, Rovnáčova i Horní Branné. Jejich zdroje nejsou zcela zřejmé, i když nepatrné výskyty reliktů kup spečených útržků láv (spatter cones) jsou důkazem pro erupce malých lávových fontán, které indikují přímo i místo přívodu magmatu. Jejich rozmístění (obr. 1) na sv. okraji levínského vulkanického pole by mohlo naznačovat směr hlubších tektonických linií, po nichž lokálně vystupovalo magma v období ukládání pro
   sečenského souvrství (tzn. sp. rotliegendu).
Abstrakt (anglicky)
   New localities of mafic pyroclastics from the north margin of the Permian Levín Volcanic Field (Lower Rotliegend) of the Krkonoše Piedmont Basin.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014