Podrobnosti záznamu

Název
    Nové metody výzkumu výplachových úlomků a jejich aplikace na vrtbě Gottwaldov-3
Údaj o odpovědnosti
    Jaromír Dostálek
Autor
    Dostálek, Jaromír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zemní (zemný) plyn a nafta
Svazek/č.
    Roč. 35, č. 2
Strany
    s. 159-176
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zem. Plyn Nafta.
Předmětová skupina
    interpretace dat
    karotáž geochemická
    magurská skupina
    profil vrtný
    ropo-plynonosné struktury
    struktury ropo-plynonosné
    vzorkování
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Zlín
Klíčové slovo
    Aplikace
    Gottwaldov-3
    Metody
    Nové
    úlomků
    Vrtbě
    Výplachových
    Výzkumu
Abstrakt (česky)
   Statisticky vyhodnocené výsledky "geochemické karotáže" jsou prospěšné především v těchto směrech: doplňují karotážní diagramy a rozhodují o konečném litofaciálním členění stratigrafických celků. Metodika stanovení je poměrně jednoduchá a nenáročná na technické vybavení (může být použita v pojízdných laboratořích Geoservisu přímo na místě). Některé z parametrů (měrný odpor suspenze, koeficient iontovýměnné kapacity jílových minerálů) mohou se změnami měrné hmotnosti výplachu a změnami technologických perametrů vrtání v předstihu indikovat nástup obzorů s anomálně vysokým vrstevním tlakem
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012