Podrobnosti záznamu

Název
    Nové možnosti posouzení stability výsypek
Údaj o odpovědnosti
    Adolf Radl
Další názvy
    New possibilities of appreciating the dump stability
Autor
    Radl, Adolf
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí
Svazek/č.
    Roč. 39, č. 3
Strany
    s. 73-78
Rok
    1991
Poznámky
    4 tab., 4 diag.
Předmětová skupina
    penetrace
    polní zkoušky hornin
    průvodní jevy
    půda základová
    stabilitní výpočty
    stabilní výpočty
    těžba pevných paliv
Klíčové slovo
    Možnosti
    Nové
    Posouzení
    Stability
    Výsypek
Abstrakt (česky)
   Stabilita každé konstrukce, tedy i výsypkového tělesa, může být posuzována různými způsoby. V běžné praxi se při posuzování stability nebo únosnosti konstrukcí používá podmínek mezního stavu. Metoda mezní rovnováhy normálních oktaedrických napětí poskytuje s použitím výsledků terénních zkoušek komplexní posouzení stability výsypkových těles a jejich podloží. Uvedené řešení je reprodukovatelné v podmínkách plasticky se přetvářejících zemin nebo hornin s minimální pevností v tahu a schopností se objemově změnit. Toto řešení je i částečně prostorovým, protože zahrnuje tři složky prostorového stavu napjatosti
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012