Podrobnosti záznamu

Název
    Nové nálezy aluminitu, Al2(SO4) (OH)4 . 7 H2O v ČSR
Údaj o odpovědnosti
    Petr Pauliš, Jan Malec
Autor
    Malec, Jan
    Pauliš, Petr, 1956-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis pro mineralogii a geologii
Svazek/č.
    Roč. 34, č. 4
Strany
    s. 435
Rok
    1989
Poznámky
    2 tab. foto v příl.
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Klasifikační znak
    552
Předmětová kategorie
    druhotné minerály
    fosforečnany, sírany, arseničnany, vanadičnany
    jíly a jílovce
    oblast brázd
    oblast tepelsko-barrandienská
    polymetalické rudy (Pb-Zn-Cu-Ag)
    popisy nových minerálů, nové nálezy
    regionální mineralogie
Klíčové slovo
    Al2(SO4
    Aluminitu
    ČSR
    H2O
    Nálezy
    Nové
    OH)4
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012