Podrobnosti záznamu

Název
    Nové nálezy historických rudních revírů ve Šluknovském výběžku
Údaj o odpovědnosti
    Mojmír Opletal, Miloslav Novák, Darja Skácelová
Další názvy
    New finds of historical ore districts in the Šluknov spur
Autor
    Novák, Miloslav
    Opletal, Mojmír
    Skácelová, Darja
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Roč. 72, č. 3
Strany
    s. 267-272
Rok
    1997
Poznámky
    2 obr., 4 fot., 13 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    historie
    hornictví
    ložiska rud
    ložisko kontaktně metasomatické
    lužický pluton
    metalogeneze
    parageneze
    rudy Pb
    západosudetská oblast
Geografické jméno
    Brtníky-Kopec (Děčín)
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    Historických
    Nálezy
    Nové
    Revírů
    Rudních
    Šluknovském
    Výběžku
Abstrakt (anglicky)
   An unknown ancient ore district Kopec near Brtníky was found in the course of our geological mapping (see Opletal - Novák, 1993). It occurs close to the Lusatian Fault, which separates Upper Cretaceous sediments from granitoids of the Lusatian Pluton. The Lusatian Fault is actually an overthrust fault in this area (dipping at 75), with a boundin of Jurassic limestones cropping out on it. The ancient ore district straddles the Czech-German border and continues into german territory. We have described 11 adits whith dumps, about a hundred of mine heaps and found pyrite, chalcopyrite, malachite, dolomite, ankerite, limonite, calcite, fluorite and rock crystal. The ore minerals are associated either with the limestones partially affected by metasomatism or with the crushed zones developed in the granitoids of the Lusatian Pluton. The adits and mine heaps parallel tectonized boundaries between the Lusatian granodiorite and the Brtníky and Rumburk granites.
   Silver-bearing lead ores were probably mined at this locality. The mineralization highlights the metallogenic role of the Lusatian Fault. Another, still undescribed deposit Tomášov is located 2.5 km SW of Mikulášovice, also near the Czech-german border. It is associated with a silicified mylonitized zone running parallel to a dolerite dyke. The 5-10 m thick dolerite dyke in the Lusatian biotite granodiorite strikes ENE-WSW and was exploited by adits and pits. Except for pyrite and limonite no other mineralization has been found. It remains unclear whether gold or merely iron ore (limonite) were mined here
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012