Podrobnosti záznamu

Název
    Nové nálezy ichnofosilií z paleozoických fylitů od Železného Brodu
Autor
    Koptíková, Leona
    Mikuláš, Radek
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    -, -
Strany
    s. 83-84
Rok
    2004
Poznámky
    Jednotlivé svazky mají ISBN - tento sv. 80-7075-617-9
    Překlad názvu: New finds of ichnofossils from the Palaeozoic phylites at Železný Brod (northern Bohemia, Czech Republic)
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    ichnofossils
    metamorphic rocks
    Palaeozoic
Klíčové slovo
    Brodu
    Fylitů
    Ichnofosilií
    Nálezy
    Nové
    Paleozoických
    Železného
Abstrakt (česky)
   V metamorfovaných spodnopaleozoických fylitech v lomu Tlukačka u Jílového (s. část Českého masivu, lugikum, krkonošsko - jizerský metamorfovaný komplex) byl vedle již dříve popsaného společenstva ichnofosilií nalezen nový ichnorod Palaeophycus cf. tubularis Hall, 1847. Byli zjištěni také zástupci ichnorodu Phycodes a Planolites. Struktury dříve popsané jako Rusophycus isp. a jako nespecifikované podkovovité stopy představují spíše konkrecionální tělesa a jejich otisky než skutečné ichnofosilie. Výskyt ichnorodu Palaeophycus cf. tubularis není v rozporu s interpretací tohoto společenstva jako hlubokovodního se vztahem k flyšových faciím (Chlupáč 1997).
Abstrakt (anglicky)
   In addition to the already described assemblage of trace fossils, the ichnofossil Palaeophycus cf. tubularis HALL, 1847 was found in metamorphosed Lower Palaeozoic phyllites at Tlukačka quarry near Jílové (northern part of the Bohemian Massif, Lugicum area, Krkonoše-Jizerské hory Metamorphic Complex). Also representatives of the ichnogenera Phycodes and Planolites were ascertained. Structures, described previously as Rusophycus isp. and horseshoe-shaped traces represent probably concretional bodies of their inprints, rather than true ichnofossils. The occurrence of Palaphycus cf. tubularis is not at discrepancy with deep-water character of the ichnoassemble described by CHLUPÁČ (1997).
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012