Podrobnosti záznamu

Název
    Nové nálezy karbonské flóry v exotických blocích v řece Bečvě u Choryně na Moravě
Údaj o odpovědnosti
    Eva Purkyňová
Další názvy
    New findings of the Carboniferous flora in the exotic boulders in the Bečva River near Chropyně (Moravia, Czech Republic)
Autor
    Purkyňová, Eva
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní
Svazek/č.
    Roč. 50, č. 3
Strany
    s. 285-287
Rok
    2001
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Čas. Slez. zem. Muz., Sér. A
Předmětová skupina
    hornoslezská pánev
    karbon-svrchní
    kvartér Českého masivu
    Pteridophyta
    sedimenty bohaté organickým uhlíkem
    souvky
    taxonomie
    záplavová niva
Geografické jméno
    Choryně (Vsetín)
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    Bečvě
    Blocích
    Choryně
    Exotických
    Flóry
    Karbonské
    Moravě
    Nálezy
    Nové
    řece
Abstrakt (anglicky)
   After the disastrous inundation in Moravia in July 1997 many new specimens with the Carboniferous megaflora in the river-bed of the Bečva River near Choryně have been collected. The boulders of the Carboniferous rocks came from the younger deposits in form of exotic blocks, transported here during the Alpine movement phases by the nappes of the Outer Carpathians (West-Carpathians). This megaflora is of Upper Westphalian A age and belongs to the younger deposits of the Karviná Formation of the Upper Silesian Coal Basin (Langsettian stage)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012