Podrobnosti záznamu

Název
    Nové nálezy nordických hornin ve Šluknovském výběžku
Další názvy
    New finds of nordic rocks in the Šluknov Spur
Autor
    Nývlt, Daniel
    Opletal, Mojmír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2002
Výraz tezauru
    nordic rocks, ice-transported material, Glacials sediments, Pleistocene, geomorphology
Klíčové slovo
    Hornin
    Nálezy
    Nordických
    Nové
    Šluknovském
    Výběžku
Abstrakt (česky)
   V rámci geologického mapování krystalinika celého Šluknovska byly vymapovány kromě běžných kvartérních sedimentů také glacigenní sedimenty. Byly zde vymezeny tilly, glaciofluviální až glaciolakustrinní sedimenty, které často obsahují nordický materiál.Glacigenní sedimenty se vyskytují ve výškách 320-450 m n.m. a jsou vyznačeny v mapě.
Abstrakt (anglicky)
   New finds of nordic rocks in the Šluknov Spur
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014