Podrobnosti záznamu

Název
    Nové nálezy rudistů v české svrchní křídě (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-14 Nymburk, 13-32 Kolín)
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Žítt, Luftula H. Peza, Čestmír Nekovařík
Další názvy
    New finds of rudists in the Upper Cretaceous of Bohemia
Autor
    Nekovařík, Čestmír
    Peza, Luftula H.
    Žítt, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Strany
    s. 114-116
Rok
    2002
Poznámky
    1 obr., 2 fot. příl., 10 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2001.
Předmětová skupina
    Bivalvia
    cenoman
    česká křídová pánev
    geologie regionální
    kolínský faciální vývoj
    křída-svrchní
    lokalita fosiliferní
    prostředí sublitorální
    tafocenóza
    vltavo-berounský faciální vývoj
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Korycany (Mělník)
    Radim (Kolín)
    Starý Brázdim (Praha-východ)
Klíčové slovo
    12-22
    12-24
    13-14
    13-32
    české
    Kolín
    Křídě
    Mělník
    Nálezy
    Nové
    Nymburk
    Praha
    Rudistů
    Svrchní
Abstrakt (anglicky)
   Late Cenomanian deposits of the rocky-coast and nearshore facies provided new material of rudists of the species Ichthyosarcolites cf. ensis Počta (Plaňany, Kuchyňka and Korycany), Radiolites undulatus (Genitz) (Plaňany and Radim), Araeoleura sp. (Kuchyňka) and Caprina cf. striata Počta (Korycany). The most important data about these species, localities, taphonomy and sediments in respective sections are briefly given in this report
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012