Podrobnosti záznamu

Název
    Nové nálezy stop tetrapodů ve svrchnokarbonských sedimentech vnitrosudetské pánve
Další názvy
    New finds of tetrapod foot prints from the Upper Carboniferous sediments of the Intrasudetic Basin
Autor
    Jirásek, J.
    Turek, Vojtěch
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    6. paleontologický seminář. Sborník příspěvků.
Strany
    2
Poznámky
    Akce: 2005 ; Univerzita Palackého, Olomouc.
Výraz tezauru
    Amphibia
    Bohemia
    Foot prints
    Intrasudetic Basin
    Upper Carboniferous
Klíčové slovo
    Nálezy
    Nové
    Pánve
    Sedimentech
    Stop
    Svrchnokarbonských
    Tetrapodů
    Vnitrosudetské
Abstrakt (česky)
   Ve svrchnokarbonských fluviatilních sedimentech lampertických vrstev (svrchní karbon, stupeň dunctman, žacléřského souvrství) byly objeveny nové nálezy stop tetrapodů přiřazované k Diadectomorpha - vývojově pokročilé skupině obojživelníků. Představují nejstarší známý doklad tetrapodů z Českého masivu a jeden z nejstarších dokladů terapodů na území Evropy.
Abstrakt (anglicky)
   New finds of tetrapod foot prints assigned to Diadectomorpha - evolutionary progressive group of Amphibia - have been found in fluviatile sediments of Lampertice beds (Upper Carboniferous, Dunctman Stage,Žacléř Formation). They represent the oldest known evidence of tetrapod from the Bohemian Massive and one of the oldest evidence of tertrapods in Evrope territory.
Přispěvatel
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012