Podrobnosti záznamu

Název
    Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
Další názvy
    New finds of supergene minerals at rocks of Lower Carboniferous (Culm) in the Olomouc region (Czech Republic)
Autor
    Pauliš, Petr
    Pavel, Novotný
    Sejkora, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko - petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 13, č. prosinec
Strany
    5
Rok
    2005
Výraz tezauru
    Culm
    Czech Republic
    Domašov nad Bystřicí
    Hrubá Voda
    mineralogy
    supergene minerals
    Velká Bystřice
Klíčové slovo
    Horninách
    Karbonu
    Kulmu
    Minerálů
    Nálezy
    Nové
    Okolí
    Olomouce
    Spodního
    Supergenních
Abstrakt (česky)
   V práci je podán popis nových nálezů supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce (Česká republika).
Abstrakt (anglicky)
   The description of new finds of supergene minerals at rocks of Lower Carboniferous (Culm) in the Olomouc region (Czech Republic) is given.
Přispěvatel
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012