Podrobnosti záznamu

Název
    Nové nálezy v lomu Hřebínek u Babí jižně od Žacléře
Další názvy
    New finds in Hřebínek quarry near Babí, south of Žacléř
Autor
    Prouza, Vladimír
    Šimůnek, Zbyněk
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    1
Rok
    2003
Výraz tezauru
    Flora, Intrasudetic Basin, Westphalian
Klíčové slovo
    Babí
    Hřebínek
    Jižně
    Lomu
    Nálezy
    Nové
    Žacléře
Abstrakt (česky)
   V jílovcových vložkách křenovských slepenců petrovických vrstev ve vnitrosudetské pánvi(duckmant až bolsov) byla nalezena flóra hojně zastoupená druhy Lepidodendron simile a Alethopteris lonchitifolia.
Abstrakt (anglicky)
   New finds in Hřebínek quarry near Babí, south of Žacléř
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014