Podrobnosti záznamu

Název
    Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno- Bystrc
Další názvy
    New outcrops of the fluvial deposits in the area of Brno Bystrc
Autor
    Kirchner, Karel
    Nehyba, Slavomír
    Tomanová-Petrová, Pavla
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007
Svazek/č.
    Roč. XV, č. 1
Strany
    5
Rok
    2008
Výraz tezauru
    fluvial deposits- Pleistocene- provenance study- paleogeography
Klíčové slovo
    Brno-
    Bystrc
    Fluviálních
    Nové
    Odkryvy
    Prostoru
    Sedimentů
Abstrakt (česky)
   Dvě odlišná tělesa fluviálních sedimentů bylo možno studovat v rámci příležitostně vzniklých stavebních odkryvů v oblasti Brno-Bystrc. Štěrky odkryté v nadmořské výšce 240m vykazují provenienci dominantně z oblasti moravika, české křídové pánve a karpatské předhlubně. Štěrky v nižší strukturní pozici (nadmořská výška 220m) ukazují na dominantní zdroj ze svrateckého krystalinika, moravika a boskovické brázdy.
Abstrakt (anglicky)
   Two different sedimentary bodies of fluvial deposits were recognised within the artificial outcrops in the area of Brno-Bystrc. Gravels in higher structural position (altitude about 240 m above sea level) reveal provenance predominantly from Moravicum, Bohemian Cretaceous basin and Carpathian Foredeep. Gravels from lower structural position (altitude about 220 m above sea level) reveal provenance predominantly from Svratka Crystalline Unit, Moravicum and Boskovice Furrow. The deposits were interpreted as a product of deposition in braided rivers.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012