Podrobnosti záznamu

Název
    Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno-Bystrc
Další názvy
    New outcrops of the fluvial deposits in the area of Brno-Bystrc
Autor
    Kirchner, Karel
    Nehyba, Slavomír
    Tomanová Petrová, Pavla
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007
Svazek/č.
    Roč. 15, č. listopad
Strany
    5
Rok
    2008
Výraz tezauru
    fluvial deposits, Pleistocene, provenance study, paleogeography
Klíčové slovo
    Brno-Bystrc
    Fluviálních
    Nové
    Odkryvy
    Prostoru
    Sedimentů
Abstrakt (česky)
   Byla odlišena dvě sedimentární tělesa fluviálních uloženin ve výkopech v oblasti Brno-Bystrc, interpretována jako produkt sedimentace divočící řeky.
Abstrakt (anglicky)
   New outcrops of the fluvial deposits in the area of Brno-Bystrc
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014