Podrobnosti záznamu

Název
    Nové odkryvy kvartérních sedimentů na Starém Brně : Brno 24-32
Údaj o odpovědnosti
    Lenka Lisá, Vlasta Jankovská, Dana Zapletalová
Další názvy
    New exposures of Quaternary sediments in the area of "Staré Brno"
Autor
    Jankovská, Vlasta, 1942-
    Lisá, Lenka
    Zapletalová, Dana
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 11
Strany
    s. 7-9
Rok
    2003
Poznámky
    1 obr., 2 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2003
Klasifikační znak
    551.7
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    jíl
    karpatská neogenní předhlubeň
    křemen
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    lidské aktivity
    miocén
    oblast snosová
    odkryv umělý
    paleolimnologie
    palynologie
    sedimentace fluviální
    těžké minerály
    transport říční
    zaoblení
Geografické jméno
    Brno-Staré Brno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    24-32
    Brně
    Brno
    Kvartérních
    Nové
    Odkryvy
    Sedimentů
    Starém
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    11. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012