Podrobnosti záznamu

Název
    Nové odkryvy kvartérních sedimentů na Starém Brně
Autor
    Jankovská, Vlasta
    Lisá, Lenka
    Zapletalová, D.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Svazek/č.
    Roč. 11, -
Strany
    s. 7-9
Rok
    2004
Poznámky
    Jednotlivé svazky mají ISBN. ISBN svazku 11 je 80-210-3466-1.
    Projekt: KSK6005114, GA AV ČR
    Překlad názvu: New exposures of Quaternary sediments in the area of "Staré Brno"
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6005908
Předmětová kategorie
    Brno
    palynology
    provenance
Klíčové slovo
    Brně
    Kvartérních
    Nové
    Odkryvy
    Sedimentů
    Starém
Abstrakt (česky)
   Během sanačních prací na Starém Brně bylo odkryto několik zajímavých profilů. V případě lokality Hybešova jde o odkryv zachycující neogenní vápnité jílovce a kvartérní nivní sedimenty řeky Svratky, tj. rozsah inundace. Lokalita Jircháře představuje sedimenty malého rezervoáru v blízkosti řeky Svratky. Stáří sedimentů bylo podle palynologie určeno na pozdní až ranný středověk. Toto prostředí nebylo přímo dotováno sedimenty řeky Svratky a vykazuje známky lidského osídlení.
Abstrakt (anglicky)
   During the construction and salvage works in the area of the "Staré Brno", two interesting localities were exposed. In the case of the Hybešova locality sediments of the Svratka flood plain were exposured. The presence of these sediments evidences the reach of the inundation of the Svratka River in the area of the "Staré Brno". The second locality is called Jircháře. Sedimentation in the small reservoir near the Svratka River can be presumed based on palynology and study of the heavy transparent mineral fraction. Hillsides above this locality were covered by plant and wood vegetation. A marked anthropogenic influence during sedimentation can be observed. The composition of pollen spectra evidences the Late Medieval Age to modern age of the studied sediments. This environment was not directly related to fluvial activity of the Svratka River and was not supplied by its sediments.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012