Podrobnosti záznamu

Název
    Nové pístové hydraulické čerpadlo pro zonální odběr vod z vrtů
Další názvy
    New piston hydraulic pump for zonal water sampling from wells
Autor
    Bláha, Vladimír
    Holeček, Jan
    Myška, Oldřich
    Rukavičková, Lenka
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2013
Výraz tezauru
    zonal water sampling, sampling equipment, hydrochemistry, unaffected water samples, deep borehole sampling
Klíčové slovo
    čerpadlo
    Hydraulické
    Nové
    Odběr
    Pístové
    Vod
    Vrtů
    Zonální
Abstrakt (česky)
   Odběr vzorků podzemních vod z průzkumných vrtů představuje významnou součást projektů spojených s vyhledáváním a hodnocením využitelných zásob podzemních vod, odstraňováním ekologických zátěží, projektováním a výstavbou úložišť a zásobníků různého typu. Na základě výsledků vzorkování je rozhodováno o dalším postupu prací a jejich finančních nákladech. Odběr kvalitních vzorků reprezentujících reálné složení podzemních vod v horninovém prostředí včetně obsahu případných kontaminantů je proto velmi důležitý. Pro výzkumné potřeby České geologické služby byl v roce 2012 vyvinutý nový typ pístového hydraulického čerpadla. Toto zařízení je schopné čerpat vzorek vody z vrtů s výtlačnou výškou až 250 metrů. Nové pístové čerpadlo spadá obdobně jako membránová čerpadla do kategorie plynových výtlačných čerpadel, avšak je konstrukčně zcela odlišné. Umožňuje odběr podzemních vod z vrtů s minimálním průměrem 45 mm, z vrtů, jejichž vydatnost je nízká, nebo z vrtů, kde je hladina podzemní vody velm
   i hluboko a vodu nelze vzorkovat běžnými vzorkovacími zařízeními.
Abstrakt (anglicky)
   New piston hydraulic pump for zonal water sampling from wells
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014