Podrobnosti záznamu

Název
    Nové přístupy k úpravě hnědého uhlí v SHR
Údaj o odpovědnosti
    Oldřich Hodek
Autor
    Hodek, Oldřich
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zpravodaj VÚHU
Svazek/č.
    Č. 2
Strany
    s. 10-94
Rok
    1989
Poznámky
    13 obr., 4 foto, 10 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zprav. VÚHU
Klasifikační znak
    62.002.3
Předmětová kategorie
    fyzikální, chemické a technologické vlastnosti uhelných kaustobiolitů
    ložiska a výskyty hnědého uhlí
    podkrušnohorské pánve
    technologie a úpravnictví nerostných surovin
Klíčové slovo
    Hnědého
    Nové
    Přístupy
    SHR
    Uhlí
    úpravě
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012