Podrobnosti záznamu

Název
    Nové petrografické, mineralogické a paleontologické výzkumy v lomu Podhůra (Kra Maleníku, Moravskoslezský kulm)
Další názvy
    New petrological, mineralogical and paleontological research in the quarry Podhůra (Maleník block, moravo-silesian culm)
Autor
    Dolníček, Zdeněk
    Jačková, Ivana
    Kropáč, Kamil
    Lehotský, Tomáš
    Škoda, Radek
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 93, č. září
Strany
    12
Rok
    2008
Výraz tezauru
    Moravo-Silesian Culm, magmatic dyke, hydrothermal mineralization, fluid inclusions, stable isotopes, trace elements, phytopaleontology
Klíčové slovo
    Kra
    Kulm
    Lomu
    Maleníku
    Mineralogické
    Moravskoslezský
    Nové
    Paleontologické
    Petrografické
    Podhůra
    Výzkumy
Abstrakt (česky)
   Studium hydrotermální mineralizace vázané na žíly magmatické horniny, situované na strmých strukturách hercynského směru, protínající zvrásněné souvrství velmi slabě metamorfovaných spodnokarbonských sedimentů. Složení fluid lze rozdělit do tří vnitřně konzistentních skupin:1.Nejstarší zjištěnou hydrotermální mineralizaci představují výplně mandlí v magmatické hornině.Jejich minerální asociace je tvořena křemenem, chloritem, epidotem, prehnitem a nejvíce zastoupeným a sukcesně nejmladším kalcitem.2. Mladší mineralizace je reprezentována strmými kalcitovými žilkami SZ-JV a S-J směru, s vysokosalinními fluidy systému CaCl2-NaCl-H2O v inkluzích. 3. Nejmladší mineralizace je tvořena strmými kalcitovými žilkami V-Z a SZ-JV směru, v jejichž primárních inkluzích byla zachycena nízkoteplotní a nízkosalinní fluida.
Abstrakt (anglicky)
   New petrological, mineralogical and paleontological research in the quarry Podhůra (Maleník block, moravo-silesian culm)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014