Podrobnosti záznamu

Název
    Nové petrografické, mineralogické a paleontologické výzkumy v lomu Podhůra (kra Maleníku, moravskoslezský kulm)
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Dolníček, Kamil Kropáč, Tomáš Lehotský, Radek Škoda, Ivana Jačková
Další názvy
    New petrological, mineralogical and palaeontological research in the quarry Podhůra (Maleník Block, Moravo-Silesian Culm)
Autor
    Dolníček, Zdeněk
    Jačková, Ivana
    Kropáč, Kamil
    Lehotský, Tomáš
    Škoda, Radek
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 93, č. 1-2
Strany
    s. 91-112
Rok
    2008
Poznámky
    3 obr., 4 fot., 5 diagr., 6 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Klasifikační znak
    55(1)
    552
    561
Skupina konspektu
    552
    56
Předmětová skupina
    analýza petrografická
    břidlice jílová
    chemismus hornin
    chemismus minerálů
    dajka
    droba
    flóra
    horniny magmatické
    hydrotermální alterace
    inkluze fluidní
    izotopy stabilní
    kalcit
    mikrotermometrie
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    petrogeneze
    prvky stopové
    Sphenophyta
Geografické jméno
    Lipník nad Bečvou (Přerov, Lipník nad Bečvou)
    Morava (Česko)
Klíčové slovo
    Kra
    Kulm
    Lomu
    Maleníku
    Mineralogické
    Moravskoslezský
    Nové
    Paleontologické
    Petrografické
    Podhůra
    Výzkumy
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 9. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012