Podrobnosti záznamu

Název
    Nové pohledy na hlinecké paleozoikum a proterozoikum. Vítanovské souvrství: součást hlinecké zóny nebo samostatný celek ?
Další názvy
    Revaluation of the geological structure of Hlinecko Palaeozoic and Proterozoic. Vítanov formation: part of the Hlinecko zone or a separated unit?
Autor
    Mrázová, Štěpánka
    Otava, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    2
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Hlinecko Palaeozoic and Proterozoic, Vítanov Fm., Hlinecko-Rychmburk Fm., Mrákotín Fm., volcanic and sedimentary formations
Klíčové slovo
    Celek
    Hlinecké
    Nové
    Paleozoikum
    Pohledy
    Proterozoikum
    Samostatný
    Součást
    Souvrství
    Vítanovské
    Zóny
Abstrakt (česky)
   Během mapování a revidování starších map a prací byly zpracovány nové analýzy, výbrusy a preparáty průsvitných těžkých minerálů hornin hlineckého paleozoika a eoproterozoika. Vysledkem revize je závěr, že mezi vítanovskou a hlineckou sekvencí existují významné rozdíly. Vítanovské souvrství je vulkanosedimentární komplex vystupující jižně od hlinského zlomu a je pravděpodobně eoproterozoického stáří. Hlinecké paleozoikum je petrograficky odlišný komplex složený ze silurského mrákotínského souvrství (určená graptolitová a jiná fauna, silicity, plodové břidlice, kvarcity) a z hlinecko-rychmburského souvrství tvořeného siliciklastiky pravděpodobně ordovického stáří. Vítanovská a hlinecká sekvence se tedy od sebe liší stářím, stupněm metamorfózy, litologií, geochemií, asociacemi prlsvitných těžkých minerálů i faciálním vývojem.
Abstrakt (anglicky)
   Revaluation of the geological structure of Hlinecko Palaeozoic and Proterozoic. Vítanov formation: part of the Hlinecko zone or a separated unit?
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014