Podrobnosti záznamu

Název
    Nové pohledy na stratigrafii, paleogeografii a genezi sedimentů autochtonního paleogénu jižní Moravy
Údaj o odpovědnosti
    Rudolf Jiříček
Další názvy
    Progress in geological studies of autochthonous Paleogene deposits in south Moravia
Autor
    Jiříček, Rudolf
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zemní (zemný) plyn a nafta
Svazek/č.
    Roč. 38, č. 3
Strany
    s. 185-246
Rok
    1993
Poznámky
    39 obr., 5 tab., 29 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Zem. Plyn Nafta.
Předmětová skupina
    autochton
    geologie regionální
    karpatská neogenní předhlubeň
    litologie
    paleogén
    paleomorfologie
    ropo-plynonosné struktury
    sedimentologie
    struktury ropo-plynonosné
Předmětová kategorie
    jihovýchodní svahy Českého masívu
    nesvačilský příkop
    vranovický příkop
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    Autochtonního
    Genezi
    Jižní
    Moravy
    Nové
    Paleogénu
    Paleogeografii
    Pohledy
    Sedimentů
    Stratigrafii
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    3. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012