Podrobnosti záznamu

Název
    Nové polohy sapropelitů v petřkovických vrstvách uhlonosného karbonu české části hornoslezské pánve z dobývacího prostoru Staříč
Údaj o odpovědnosti
    Martin Sivek, Pavel Filák, Jaroslava Pěgřimočová, Petr Welser
Další názvy
    New sapropelite layers in the Petřkovice Member of the coal-bearing Carboniferous in the Czech part of the Upper Silesian Basin from the Staříč allotment
Autor
    Filák, Pavel
    Pěgřimočová, Jaroslava
    Sivek, Martin, 1948-
    Welser, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 50, č. 2
Strany
    s. 55-62
Rok
    2004
Poznámky
    2 obr., 4 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Klasifikační znak
    552
    553.9
Skupina konspektu
    552
    553
Předmětová skupina
    analýza petrografická
    hornoslezská pánev
    paleoprostředí
    petrogeneze
    uhelná sloj
    uhlí sapropelové
Geografické jméno
    Morava (Česko)
Klíčové slovo
    části
    české
    Dobývacího
    Hornoslezské
    Karbonu
    Nové
    Pánve
    Petřkovických
    Polohy
    Prostoru
    Sapropelitů
    Staříč
    Uhlonosného
    Vrstvách
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 2. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012