Podrobnosti záznamu

Název
    Nové poznatky o PIŽ mineralizácii v oblasti Rozália bane
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Štohl, Viera Hojstričová, Jaroslav Lexa, Ludmila Rojkovičová, Eva Žáková
Další názvy
    New facts about the base metal vein-impregnational mineralization in the area of the Rozália Baňa mine
Autor
    Hojstričová, Viera
    Lexa, Jaroslav
    Rojkovičová, Ludmila
    Štohl, Jaroslav
    Žáková, Eva
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - monografie
    Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska
Strany
    s. 16-18
Předmětová skupina
    alterace
    granodiorit
    ložisko impregnační
    průzkum ložiska
    rudy barevných kovů
    středoslovenské neovulkanity
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Rozália Baňa
Klíčové slovo
    Bane
    Mineralizácii
    Nové
    Oblasti
    PIŽ
    Poznatky
    Rozália
Abstrakt (česky)
   Zkratkou PIŽ se označuje v báňské praxi polymetalická impregnačně-žilníková mineralizace, starší a složením odlišná od žilné mineralizace štiavnicko-hodrušské oblasti. Mineralizace PIŽ je prostorově a geneticky vázaná na okrajové části granodioritového masívu. Je provázena silifikací a sericitizací areálového typu. Tvoří ji chalkopyrit sfalerit, galenit, pyrit, tetraedrit, kovelín, elektrum, hematit a j. Mineralizace PIŽ a žilná mineralizace se odlišují rovněž izotopicky. K článku je připojená diskuse
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012