Podrobnosti záznamu

Název
    Nové poznatky o biostratigrafickom zónování vrchného permu Západných Karpát na základe mikroflóry
Údaj o odpovědnosti
    Eva Planderová
Další názvy
    New knowledge on biostratigraphic zoning of the Upper Permian based on microflora
Autor
    Planderová, Eva
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - monografie
    Zborník z paleontologickej konferencie
Strany
    s. 149-152
Předmětová skupina
    palynologie
    perm
    Západní Karpaty
    zóny biostratigrafické
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Maďarsko
Klíčové slovo
    Biostratigrafickom
    Karpát
    Mikroflóry
    Nové
    Permu
    Poznatky
    Vrchného
    Základe
    Západných
    Zónování
Abstrakt (česky)
   Podrobným palynologickým výzkumem permských sedimentů malužinského souvrství hronika a břidlic fatrika (starohorský perm) a korelací se standartním profilem z Maďarska bylo vymezeno 5 mikrofloristických zón. Tyto zóny jsou korelovatelné se zónami euroamerické a asijské oblasti.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012