Podrobnosti záznamu

Název
    Nové poznatky o charakteru a genezi podzemních krasových forem v Českém krasu a dalších oblastech bez soustředěných ponorů v České republice
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Bruthans, Ondřej Zeman
Další názvy
    New data on character and evolution of underground karst forms in the Bohemian Karst and other areas with diffuse recharge mode in the Czech Republic
Autor
    Bruthans, Jiří
    Zeman, Ondřej
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Český kras
Svazek/č.
    Roč. 27
Strany
    s. 21-29
Rok
    2001
Poznámky
    3 obr., 2 tab., 2 s.bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Čes. Kras
Předmětová skupina
    Barrandien
    kvartér pražské plošiny
    pražská pánev
    recent
    terciér Českého masivu
Geografické jméno
    Česká republika
    Český kras
Klíčové slovo
    Charakteru
    České
    Českém
    Dalších
    Forem
    Genezi
    Krasových
    Krasu
    Nové
    Oblastech
    Podzemních
    Ponorů
    Poznatky
    Republice
    Soustředěných
Abstrakt (anglicky)
   The extensive speleological and hydrogeological research of the Bohemian Karst was carried out in 1994 to 2000. Results of this study were compared with other karst areas in the Czech Republic and also with universal rules of speleogenesis (Ford and Ewers 1978; Palmer 1991 etc.). The results of recent research support the idea, that there are three main processes involved in speleogenesis of Bohemian Karst and other areas with diffuse recharge mode in the Czech Republic: (1) diffuse recharge from superficial streams; (2) diffuse recharge from the Cretaceous deposits (only Bohemian Karst), and (3) flood-flow injections. These processes are still active on some places in the area. Other processes have only minor and/or local importnace. (a) corrosion caused by thermal water and mixing waters and (b) concentrated recharge (ponors).
   Three types of recharge into karst environment could be recognised in the karst areas, each in connected with certain pattern of sediment transport via recently active cave systems: (1) streams are sinking in blind termination of valley or large depressions; (2) concentrated recharge into hidden ponors in the riverbed, and (3) water from the streams is diffusely passing across sediments in the riverbed. Ground water flow and embryonic karstification in the Bohemian Karst and other karst regions in the Czech Republic can reach into depth of several hundred meters below the regional base of erosion. In the case of caves developed by karst processes without carrying the clastic load, there is no rule accounting for the erosion base in speleogenesis. Therefore there is no reason to connect such type of karst with terrace levels or erosion bases
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012