Podrobnosti záznamu

Název
    Nové poznatky o fluoritové mineralizaci v okolí Jindřichova Hradce
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Litochleb, Dimitrij Holovka, Pavel Černý
Další názvy
    The new knowledge on the fluorite mineralization in the environs of Jindřichův Hradec
Autor
    Černý, Pavel
    Holovka, Dimitrij
    Litochleb, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Svazek/č.
    Roč. 31, č. 1-2
Strany
    s. 105-117
Rok
    1991
Poznámky
    3 obr., 2 tab.
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Předmětová skupina
    fluorit
    geneze ložiska
    halogenidy
    krystalochemie
    ložisko metasomatické
    ložisko žilné
    moldanubický pluton
    radioaktivní suroviny
    suroviny radioaktivní
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Jindřichův Hradec
Klíčové slovo
    Fluoritové
    Hradce
    Jindřichova
    Mineralizaci
    Nové
    Okolí
    Poznatky
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    10. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012