Podrobnosti záznamu

Název
    Nové poznatky o geologické stavbě melechovského masívu
Další názvy
    New results from geological investigation of the Melechov pluton
Autor
    Breiter, Karel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Svazek/č.
    Č. podz2007
Strany
    4
Rok
    2007
Výraz tezauru
    granite, Melechov pluton, Bohemian Massif
Klíčové slovo
    Geologické
    Masívu
    Melechovského
    Nové
    Poznatky
    Stavbě
Abstrakt (česky)
   Vrty Me-1 až Mel-6 realizované v rámci projektu "Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv - 2. etapa" přinesly první reálné informace o hloubkovém vývoji melechovského masívu. Všechny dřívější interpretace a doporučení totiž vycházely pouze z povrchových prací, které nebyly schopny postihnout charakter kontaktu masívu s okolními rulami, ani charakter vnitřních kontaktů mezi jednotlivými typy granitů. Ač projektované hloubky max. 200 m jsou ve srovnání s uvažovanou hloubkou budoucího úložiště (800-1000 m) poměrně malé, přesto zjištěné geologické informace mohou poopravit naše představy o hloubkovém vývoji granitoidních masívů v Moldanubiku a napomoci optimalizovat navazující výzkumný program na kandidátních lokalitách.
Abstrakt (anglicky)
   New results from geological investigation of the Melechov pluton
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014