Podrobnosti záznamu

Název
    Nové poznatky o geologii a hydrogeologii lomu Střeleč
Další názvy
    New geological and hydrogeological finds in the Střeleč Quarry
Autor
    Čech, Stanislav
    Smutek, Daniel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    SOVAK Časopis oboru vodovodů a kanalizací
Svazek/č.
    Č. 4
Strany
    3
Rok
    2013
Výraz tezauru
    Cretaceous, sandstones, tectonics, hydrogeology, hydrogeological monitoring
Klíčové slovo
    Geologii
    Hydrogeologii
    Lomu
    Nové
    Poznatky
    Střeleč
Abstrakt (česky)
   V lomu Střeleč je charakterizována litologie a tektonika odkrytých křídových pískovců a dále hydrogeologické poměry a monitoring podzemních vod.
Abstrakt (anglicky)
   New geological and hydrogeological finds in the Střeleč Quarry
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014