Podrobnosti záznamu

Název
    Nové poznatky o geomorfologii Pavlovských vrchů (34-12, Pohořelice, 34-14, Mikulov, 34-21 Hustopeče a 34-23, Břeclav)
Údaj o odpovědnosti
    Antonín Ivan, Karel Kirchner
Další názvy
    New results on the geomorphology of the Pavlovské vrchy Hills
Autor
    Ivan, Antonín
    Kirchner, Karel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 3
Strany
    s. 11-13
Rok
    1996
Poznámky
    1 tab., 7 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1995.
Předmětová skupina
    bradlo
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geomorfologie
    jura
    kras
    kvartér
    vápenec
    zlom
Geografické jméno
    Břeclav
    ČR-Morava
    Hustopeče (Břeclav)
    Mikulov (Břeclav)
    Pohořelice (Břeclav)
Klíčové slovo
    34-12
    34-14
    34-21
    34-23
    Břeclav
    Geomorfologii
    Hustopeče
    Mikulov
    Nové
    Pavlovských
    Pohořelice
    Poznatky
    Vrchů
Abstrakt (anglicky)
   Structure (lithology and tectonics) were main controlling factors in evolution of the Pavlovské vrchy (Hills). This is apparent from forms of limestone klippes and their detailed modellation (karst, "rock cities", tafoni, slickensides) as well as from denudation chronology and valley pattern
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012