Podrobnosti záznamu

Název
    Nové poznatky o hodrušskom intruzívnom komplexe
Údaj o odpovědnosti
    Ladislav Rozložník, Katarína Jakabská, L. I. Zvjagincev
Další názvy
    New facts about the intrusive complex of Hodruša
Autor
    Jakabská, Katarína
    Rozložník, Ladislav
    Zvjagincev, L. I.
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - monografie
    Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska
Strany
    s. 36-37
Předmětová skupina
    diorit
    granodiorit
    magma
    středoslovenské neovulkanity
    vulkanologie
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Hodruša
Klíčové slovo
    Hodrušskom
    Intruzívnom
    Komplexe
    Nové
    Poznatky
Abstrakt (česky)
   Z výsledků výzkumu morfometrické analýzy a geochemie zirkonů a petrofyzikálních vlastností hornin hodrušského intruzivního kompkexu vyplývá, že tento komplex je heterogenní. Komagmatičnost byla prokázána pouze mezi diority a granodiority. Jejich magma se generovala v podmínkách rozhraní pláště a kůry. Mezi povrchovými vulkanity nemají ekvivalenty
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012