Podrobnosti záznamu

Název
    Nové poznatky o hydrogeologicky významné struktuře v Brně
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Dvořák, Luboš Rejl, Jiří Sedlák, Václav Valeš
Další názvy
    New facts on the hydrogeologically significant structure in Brno
    Nové výsledky v terciéru Západních Karpat : sborník referátů z 10. konference o mladším terciéru : Brno 27. - 28. 4. 1992 (Variant.)
Autor
    Dvořák, Jaroslav, 1932-
    Rejl, Luboš, 1940-
    Sedlák, Jiří
    Valeš, Václav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Knihovnička Zemního plynu a nafty
Svazek/č.
    Roč. 15
Strany
    s. 9-19
Rok
    1993
Poznámky
    7 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Knih. Zem. Plynu Nafty
Klasifikační znak
    556
Skupina konspektu
    55
    556
Předmětová skupina
    anomálie tíhová
    geologie regionální
    hydrogeologie regionální
    karpatská neogenní předhlubeň
    neogén
    voda artéská
    vodní zdroj
    vydatnost
    zvodnělý kolektor s hladinou napjatou
Geografické jméno
    Brno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    Brně
    Hydrogeologicky
    Nové
    Poznatky
    Struktuře
    Významné
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012