Podrobnosti záznamu

Název
    Nové poznatky o ichnostavbě kvádrových pískovců české křídové pánve (03-32 Turnov)
Údaj o odpovědnosti
    Radek Mikuláš, Jan Mertlík
Další názvy
    New information on the ichnofabric of thick-bedded quartzose sandstones of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic)
Autor
    Mertlík, Jan
    Mikuláš, Radek
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Strany
    s. 49-52
Rok
    2002
Poznámky
    2 pl., 17 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2001.
Předmětová skupina
    česká křídová pánev
    geologie regionální
    ichnofosilie
    ichnologie
    jizerský faciální vývoj
    křída-svrchní
    prostředí mělkovodní
    taxonomie
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Turnov (Semily)
Klíčové slovo
    03-32
    české
    Ichnostavbě
    Křídové
    Kvádrových
    Nové
    Pánve
    Pískovců
    Poznatky
    Turnov
Abstrakt (anglicky)
   Bedding planes of thick-bedded quartzose sandstones of the Bohemian Cretaceous basin are rarely observed, though numerous (both artifiacial and natural exposures) exist. Exceptional possibility to study sedimentary structures of the bedding planes provided a pseudokarst cave in the Český ráj area, building stones from the area of east Bohemia, and historic underground objects in Prague. The spectrum of observed ichnofossils includes Cruziana problematica, Selenichnites isp., Gordia isp., Planolites isp., Helmonthopsis isp., Thalassionoides isp., Piscichnus isp. a.o.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 5. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012