Podrobnosti záznamu

Název
    Nové poznatky o ichnostavbě kvádrových pískovců české křídové pánve
Autor
    Mertlík, J.
    Mikuláš, Radek
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    -
Strany
    s. 49-52
Rok
    2002
Poznámky
    Překlad názvu: New information on the ichnofabric of thick-bedded quartzose sandstones of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic)
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    Cretaceous
    ichnofossils
    shallow marine environment
Klíčové slovo
    české
    Ichnostavbě
    Křídové
    Kvádrových
    Nové
    Pánve
    Pískovců
    Poznatky
Abstrakt (česky)
   Vrstevní plochy kvádrových pískovců ukazují zcela jinou část ichnologického spektra, než která byla dosud zjištěna. Pokud jde o ichnofaciální charakteristiku vrstevních sledů kvádrových pískovců, znamená to, že jsou poměrně bohatě zastoupeny i stopy charakteristické pro kruzianovou ichnofacii ve smyslu klasického Seilacherova paradigmatu.
Abstrakt (anglicky)
   The spectrum of observed ichnofossils in bedding planes of thick-bedded quartzose sandstones includes Cruziana problematica, Selenichnites isp., Gordia isp., Planolites isp., Helminthopsis isp., Thalassinoides isp., Piscichnus isp. a. o.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012