Podrobnosti záznamu

Název
    Nové poznatky o mineralizácii a genéze hydrotermálnych žíl v Banskej Štiavnici
Údaj o odpovědnosti
    Milan Háber, Stanislav Jeleň, V.A. Kovalenker, V.Ju. Prokofjev, V. L. Rusinov, L.P. Nosik
Další názvy
    New facts about the mineralization and genesis of the Banská Štiavnica hydrothermal veins
Autor
    Háber, Milan
    Jeleň, Stanislav
    Kovalenker, V. A.
    Nosik, L. P.
    Prokofjev, V. Ju.
    Rusinov, V. L.
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - monografie
    Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska
Strany
    s. 41-46
Předmětová skupina
    geneze ložiska
    hloubka vzniku ložiska
    inkluze fluidní
    izotopy O
    izotopy S
    ložisko žilné
    plynokapalné inkluze
    proces hydrotermální
    rudy Ag
    rudy Au
    rudy Bi
    stadium mineralizace
Geografické jméno
    Banská Štiavnica
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Banskej
    Genéze
    Hydrotermálnych
    Mineralizácii
    Nové
    Poznatky
    Štiavnici
    žíl
Abstrakt (česky)
   Výsledkem výzkumu mineralizace hlavních žil ložiska Banská Štiavnica bylo vyčlenění 5 mineralizačních period; 1.hematit-křemenné, 2.sfaleritové, 3.rodonit-karbonát-křemenné, 4.galenit-chalkopyritové a 5. sulfosolno-barytové, které jsou blízké členění podle M.Koděry. Podrobně byly zkoumané základní fáze Au,Ag a Bi: elektrum, polybazit, minerály freibergit-tetraedritové řady, akantit, emplektit, wittichenit a j. Karbonáty jsou často obohaceny Mn (kalcit, siderit, oligonit), lokálně je hojný scheelit. Z výzkumu fluidních inkluzí vyplynulo, že minerály krystalovaly z vodných roztoků chloridů Mg-Na,a koncentracemi solí 1-11 hmot. NaCl ekv. Teploty homogenizace se zvyšují s hloubkou, teplotní gradient činí 88-14 stupňů/100 m. Detailně jsou diskutovány obsahy izotopů S a O v minerálech. Prokazují zvyšování podílu meteorických vod od starších k mladším mineralizačním periodám. Izotopy Pb svědčí pro magmatický zdroj
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012