Podrobnosti záznamu

Název
    Nové poznatky o mineralogii okolí Vernířovic, okres Šumperk
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Novotný
Další názvy
    New knowledge on mineralogy in the Vernířovice environs
Autor
    Novotný, Pavel, 1954-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 6
Strany
    s. 199-203
Rok
    1998
Poznámky
    1 obr., 7 tab., 8 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Předmětová skupina
    aktinolit
    alpská parageneze
    amfibolit
    chlority
    chromit
    karbonáty
    lokalita mineralogická
    mastek
    silesikum
    skupina epidotu
    xenotim
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Sobotín (Šumperk)
    Vernířovice (Šumperk)
Klíčové slovo
    Mineralogii
    Nové
    Okolí
    Okres
    Poznatky
    Šumperk
    Vernířovic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012