Podrobnosti záznamu

Název
    Nové poznatky o prostorovém uspořádání glaciálních akumulačních forem reliéfu v okolí Černého jezera na Šumavě
Údaj o odpovědnosti
    Klára Vočadlová, Marek Křížek
Autor
    Křížek, Marek, 1974-
    Vočadlová, Klára
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006)
Strany
    s. 73
Poznámky
    Nemáme ve fondu - ke zpracování zapůjčila Dr. E. Břízová
Klasifikační znak
    061.3
    55(1)
    551.3
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    geologie dynamická
    geomorfologie
    glaciální modelace
    glaciály
    jezero ledovcové
    kar
    konference
    kvartér
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    lidské aktivity
    moldanubikum Šumavy
    moréna
    reliéf
    sedimentace glaciální
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Černé jezero (Česko)
    Královský Hvozd (Česko)
Klíčové slovo
    Akumulačních
    Černého
    Forem
    Glaciálních
    Jezera
    Nové
    Okolí
    Poznatky
    Prostorovém
    Reliéfu
    Šumavě
    Uspořádání
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    15. 4. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012