Podrobnosti záznamu

Název
    Nové poznatky o sedimentech kvartéru v oblasti Bzenec-Přívoz (34-22 Hodonín)
Další názvy
    New data on Quaternary sediments in the area Bzenec-Přívoz
Autor
    Novák, Zdeněk
    Petrová, Pavla
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998
Svazek/č.
    Roč. 6, č. jaro
Strany
    1
Rok
    1999
Klíčové slovo
    34-22
    Bzenec-Přívoz
    Hodonín
    Kvartéru
    Nové
    Oblasti
    Poznatky
    Sedimentech
Abstrakt (česky)
   studium navátých písků, v současné době dobře odkrytých ve dvou pískovnách. Profil stěnou těžebny v Bzenci-Přívozu je tvořen komplexem navátých písků (18 m), pouze v nejsvrchnějších partiích byly pozorovány sedimenty pravděpodobněfluviálního původu. V asociaci průsvitných těžkých minerálů navátých písků převažuje granát (40-49 %) a amfibol (21-33 %), jsou relativně dobře vytříděné. Fluviální sedimenty vystupují ve dvou poloháchpřerušených polohou navátých písků, jejíž spodní hranice je erozní.
Abstrakt (anglicky)
   New data on Quaternary sediments in the area Bzenec-Přívoz
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014