Podrobnosti záznamu

Název
    Nové poznatky o stavbě a vývoji kalcitových brček
Další názvy
    New imformations about the building of calcite straw stalactites
Autor
    Faimon, Jiří
    Štelcl, Jindřich
    Zimák, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník IV. vědecké konference s mezinárodní účastí "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň"
Strany
    3
Poznámky
    Akce: 2003/10/05 ; Tále
Výraz tezauru
    cave
    corrosion
    straw stalactites
    texture
Klíčové slovo
    Brček
    Kalcitových
    Nové
    Poznatky
    Stavbě
    Vývoji
Abstrakt (česky)
   Based on the hypothesis that the destruction of calcite speleothems in the Moravian Karst caves could be consequence of chemical corrosion, detail mineralogical study of straw stalactites was accomplished. In stalactite wall, calcite was recognized as a single phase. The stalactite wall was built by three layers: (1) outer one (porous, finely grained, to 0.1 mm thick), (2) middle one (mono-crystalline, to 0.6 mm thick), and (3) inner one (to 1 mm thick, composed from many single crystals, chaotically distributed, 0-0.3 in diameter). The mono-crystalline layers werw typically cracked due to calcite excellent fissionability along rhombohedron. An ocassionally observed crack widening could be induced by corrosion. Majority of stalactite corruption, however, resulted from mechanical breakages in the direction of the fissile cracks. Zhe chemical corrosion impacts were positively identified only on the outside wall of stalactite.
Abstrakt (anglicky)
   Based on the hypothesis that the destruction of calcite speleothems in the Moravian Karst caves could be consequence of chemical corrosion, detail mineralogical study of straw stalactites was accomplished. In stalactite wall, calcite was recognized as a single phase. The stalactite wall was built by three layers: (1) outer one (porous, finely grained, to 0.1 mm thick), (2) middle one (mono-crystalline, to 0.6 mm thick), and (3) inner one (to 1 mm thick, composed from many single crystals, chaotically distributed, 0-0.3 in diameter). The mono-crystalline layers werw typically cracked due to calcite excellent fissionability along rhombohedron. An ocassionally observed crack widening could be induced by corrosion. Majority of stalactite corruption, however, resulted from mechanical breakages in the direction of the fissile cracks. Zhe chemical corrosion impacts were positively identified only on the outside wall of stalactite.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012