Podrobnosti záznamu

Název
    Nové poznatky o svrchní křídě u Kolína (střední Čechy)
Autor
    Svobodová, Marcela
    Vodrážka, R.
    Žítt, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    Roč. 2012, Prosinec
Strany
    s. 102-108
Rok
    2013
Poznámky
    Překlad názvu: New data on the Upper Cretaceous near Kolín (Central Bohemia)
    Rozsah: 7 s. : E
Předmětová kategorie
    Central Bohemia
    conglomerate
    macrofauna
    palynomorphs
    Upper Cretaceous
Klíčové slovo
    Čechy
    Kolína
    Křídě
    Nové
    Poznatky
    Střední
    Svrchní
Abstrakt (česky)
   Na dočasných profilech odkrytých při stavbě jižního silničního obchvatu města Kolína (2009) byly studovány svrchnocenomanské až spodnoturonské sedimenty s bohatou, paleoekologicky významnou makrofaunou (hlavně spongiemi a mlži) a palynomorfami. Významné bylo zjištění písčitých vápenců s nadložními silně glaukonitickými pískovci (svrchní cenoman, profil 2) a facie hrubozrnných pískovců s fosfatickými klasty (spodní turon, profil 1), ilustrující příbřežní prostředí.
Abstrakt (anglicky)
   Upper Cenomanian - Lower Turonian sedimentary succession was studied at new temporary exposures (road bypass, 2009) near Kolín. Abundant macrofauna (mainly sponges and bivalves) and palynomorphs provided palaeoecological data. Finds of sandy limestones overlain by highly glauconitic sandstones (Upper Cenomanian, section 2) and sandy facies rich in phosphatic clasts (Lower Turonian, section 1) illustrate the rocky coast and nearshore environments.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    23. 10. 2014