Podrobnosti záznamu

Název
    Nové poznatky o svrchní křídě u Kolína (střední Čechy)
Další názvy
    New data on the Upper Cretaceous near Kolín (Central Bohemia)
Autor
    Svobodová, Marcela
    Vodrážka, Radek
    Žítt, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012
Svazek/č.
    Č. zima
Strany
    7
Rok
    2013
Výraz tezauru
    conglomerate, macrofauna, palynomorphs, Upper Cretaceous, Central Bohemia
Klíčové slovo
    Čechy
    Kolína
    Křídě
    Nové
    Poznatky
    Střední
    Svrchní
Abstrakt (česky)
   Dva nové profily v bazálních svrchnokřídových uloženinách byly studovány během stavby obchvatu Kolína ve středních Čechách. První profil zachycuje svrchnocenomanský vrstevní sled skládající se z bazálního pískovce s nadložním slepencem, pískovcem s vápenci a glaukonitickými jílovitými pískovci. V druhém profilu jsou v nadloží svrchnocenomanského (?) bazálního slepence spodnoturonské písčité uloženiny s fosfáty a prachovci se spongiemi. Alochtonní fosfáty, makrofauna (zejména spongie a mlži) a palynomorfy charakterizují jednotlivá sedimentární prostředí a upřesňují biostratigrafické závěry.
Abstrakt (anglicky)
   New data on the Upper Cretaceous near Kolín (Central Bohemia)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014