Podrobnosti záznamu

Název
    Nové poznatky o svrchně karbonských prokřemenělých stoncích stromovitých přesliček z Novopacka
Další názvy
    New data on Upper Carboniferous silificied stems of calamites from the Nová Paka region
Autor
    Matysová, Petra
    Mencl, Václav
    Sakala, Jakub
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Svazek/č.
    Roč. 2009
Strany
    3
Rok
    2009
Výraz tezauru
    calamite stems
    palaeobotany
    Upper Carboniferous
Klíčové slovo
    Karbonských
    Nové
    Novopacka
    Poznatky
    Prokřemenělých
    Přesliček
    Stoncích
    Stromovitých
    Svrchně
Abstrakt (česky)
   Předběžné systematické a geochemické charakteristiky fosilních přesliček z ploužnického obzoru v okolí Nové Paky, určeny jako rod Arthropitys Goeppert.
Abstrakt (anglicky)
   Preliminary systematic and geochemical data on fossil calamites from the Ploužnice Horizon in the vicinity of Nová Paka, attributed to genus Arthropitys Goeppert.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012