Podrobnosti záznamu

Název
    Nové poznatky o telesách bazických vulkanitov v Krížňanskom príkrove sz.části Velkej Fatry
Údaj o odpovědnosti
    Ivo Fojtík
Další názvy
    New information on basic volcanics bodies in Križná nappe of NW part of Velká Fatra Mts
Autor
    Fojtík, Ivo
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Regionálna geológia Západných Karpat
Svazek/č.
    Roč. 25
Strany
    s. 103-108
Rok
    1989
Poznámky
    3 obr.
    Zkr. název ser.: Region. Geol. Západ. Karpát.
Předmětová skupina
    alb
    bazika
    facie
    krížňanský příkrov
    litologie
    mapa geologická
    příkrov
    Velká Fatra
    vrásnění alpinské
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Sklabiňa
    Turčianské Jaseno
    Záborie
Klíčové slovo
    Bazických
    Fatry
    Krížňanskom
    Nové
    Poznatky
    Príkrove
    Sz.části
    Telesách
    Velkej
    Vulkanitov
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012