Podrobnosti záznamu

Název
    Nové poznatky o vzniku naftových ložisek a jejich aplikace na oblast karpatského flyše v Československu
Údaj o odpovědnosti
    Miroslav Plička
Autor
    Plička, Miroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zemní (zemný) plyn a nafta
Svazek/č.
    Roč. 34, č. 4
Strany
    s. 601-616
Rok
    1989
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zem. Plyn Nafta.
Předmětová skupina
    akumulace uhlovodíků
    dálkový přenos
    flyšové pásmo Západních Karpat
    kolektory
    lineament
    organogenní materiál
    profil vrtný
    ropo-plynonosné struktury
    seizmokarotáž
    struktury ropo-plynonosné
    zlom
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Hluk
    Nezděnice
    Zlín
Klíčové slovo
    Aplikace
    Československu
    Flyše
    Karpatského
    Ložisek
    Naftových
    Nové
    Oblast
    Poznatky
    Vzniku
Abstrakt (česky)
   Maximální nahromadění živičných indicií v prostoru příčné poruchové zóny Hluk - Nezdenice odpovídá teorii Artjuškova (1987) o možnosti vzniku ropných ložisek teplotní přeměnou organické hmoty na silně tektonicky exponovaných místech. Zdůraznění tohoto příčného poruchového pásma a jeho hloubkový dosah dokazují i výsledky dálkového průzkumu Země (družicové snímky). Středem poruchového pásma u Hluku byl zjištěn průběh labského lineamentu. Roponadějnost dané oblasti dokazuje též vrtný průzkum.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012